nadpis soporna1

  • Vitajte na našom novom webe

  • Ľudové misie

  • Farská púť Rím 1. skupina

  • Farská púť Rím 2. skupina

" Chváľ priateľa verejne a karhaj ho medzi štyrmi očami. "
Leonardo Da Vinci

Spolu bolo rozdaných 15. 01. 2017 pri sv. omšiach o 8.00 hod. a o 11.00 hod. 245 hlasovacích lístkov.

Pri obidvoch sv. omšiach 22.1.2017 bolo do volebnej urny vhodených 182 lístkov z toho 1 neplatný, pretože bolo na ňom zakrúžkovaných viac ako 10 členov.

Členovia dosluhujúcej Farskej ekonomickej rady sčítali hlasy z odovzdaných hlasovacích lístkov dňa 25. 01. 2017 na fare. Sčítanie vykonali v zložení Tischliar Ivan, Levák Vladimír a Jozef Ferenc za prítomnosti Marcela Kubinca – farára.

Výsledky hlasovania a počet získaných hlasov:

1. Tischliar Ivan 155 hlasov
2. Straková Marianna 147
3. Šmátrala Štefan 145
4. Plocháňová Katarína 128
5. Šmátrala Marián 100
6. Furdek Alojz 95
7. Štrpka Jozef 94
8. Horváth Štefan 88
9. Mánik Marián 87
10. Ferenc Jozef 85
11. Šeligová Viera 59
12. Kaducová Oľga 58
13. Pupáková Eva 58
14. Práznovský Michal 52
15. Kabrhelová Eva 46
16. Hulák Štefan 43
17. Gálová Mária 42
18. Miháliková Viera 32
19. Petráš Marián 30
20. Štrpka Marián 28