nadpis soporna1

  • Vitajte na našom novom webe

  • Ľudové misie

  • Farská púť Rím 1. skupina

  • Farská púť Rím 2. skupina

" Čím hlučnejší je dnešný svet, tým mlčanlivejší sa zdá Boh. "
Gertrúda von Le Fort
Sviatosť zmierenia
možnosť sv. spovede je pol hodinu pred sv. omšou /okrem nedele/, prípadne podľa dohovoru. V prípade dlhšieho spovedného rozhovoru prosím neprichádzajte v týždni, keď je prvý piatok.
Pomazanie chorých
zaopatrovanie ťažko chorých a umierajúcich – kedykoľvek volajte na číslo uvedené na konci.
Krst
hláste na fare aspoň dva týždne pred plánovaným termínom. Za krstných rodičov pre svoje deti vyberajte praktizujúcich katolíkov nad 16 rokov, po prvom sv. prijímaní a pobirmovaných – ak nie sú slobodní, majú byť cirkevne sobášení.
Sviatosť manželstva
cirkevný sobáš hláste dopredu aspoň dva mesiace pred zamýšľaným termínom.
 
Kňaza zastihnete najistejšie vždy pred alebo po sv. omši, alebo si stretnutie dohodnite telefonicky:
Fara – 031/787 41 21 Farár – 0905 755 352