nadpis soporna1

" Čím hlučnejší je dnešný svet, tým mlčanlivejší sa zdá Boh. "
Gertrúda von Le Fort