nadpis soporna1

  • Vitajte na našom novom webe

  • Ľudové misie

  • Farská púť Rím 1. skupina

  • Farská púť Rím 2. skupina

Podrobnú históriu života šopornianskej farnosti napísal p. Ľudovít Čutrík v knihe Šoporňa - minulosť a súčasnosť 1251 - 2001 a do jednotlivých kategórií spracoval správca farnosti Vdp. ThLic. Marcel Kubinec, PhD.

 

Z ďalších dejinných udalostí spojených s kostolom sa v kronikách zachovali tieto informácie:
V roku 1863 zúril v obci veľký požiar. Obecná kronika zaznamenala, že pri ňom stúpla teplota tak, až sa na veži roztopil jeden menší zvon.
V roku 1892 starý malý organ vymenili za väčší. Priestor na jeho umiestnenie nestačil a bolo potrebné časť kostola rozšíriť, prestavať a nadstaviť. Výmena sa uskutočnila a pôsobenia dp. Hediho a organistu Mišku. Kúpa organu sa uhradila z prostriedkov získaných prenájmom kostolných pozemkov.
Pôvodný obraz na hlavnom oltári po rokoch podľahol neľútostnému vplyvu času. V roku 1910 zhotovil akademický maliar Belloni skicu obrazu na hlavný oltár, ale pre ochorenie ho nedokončil. Učinil tak po ňom akademický maliar Gustáv Malý z Petržalky. Iný údaj hovorí iba o reštaurovaní obrazu.

Na začiatku prvej svetovej vojny zrekviroval štát na vojenské účely všetky zvony okrem najmenšieho tzv. „umieračika“. Nové zvony zakúpil farský úrad v roku 1922 od firmy Herold v Chomutove a montovali ich majstri z Bratislavy. Ich cena bola 30 000 Kčs. Uhradili ju z milodarov občanov a vysťahovalcov do Ameriky, aj z peňazí za prenájom poľovníckych revírov obce. Na zvonoch je nápis: vivos voco, mortuos plango, fulgura frango – zvolávam živých, oplakávam mŕtvych, zaháňam blesky.
Zvony požehnal 11. júna 1922 šintavský dekan Štefan Jankovič. Súčasne s posviackou zvonov bola posvätená aj socha Božského Srdca Ježišovho, ktorú umiestnili v kostole a neskôr ju premiestnili na terajšie miesto v strede obce pri odbočke z hlavnej cesty na Záhumnie).

V roku 1932 kostol zvnútra obielili. V roku 1936 opravili vežu. V roku 1941 kostol nanovo vymaľoval akademický maliar Massanyi z Nitry. V súlade so zasvätením kostola Panne Márii námety obrazov na klenbách vychádzali najmä z jej života. Posvätenie kostola po vymaľovaní vykonal ako hosť dp. dekan Bernadič. Počas maľovky kostola sa omše konali v kaplnke sv. Anny.
Koncom tridsiatych rokov bolo okolie kostola v prirodzenej podobe bez osobitných terénnych úprav. Ku kostolu sa prichádzalo z ulice do mierneho svahu, vynímal sa na nevysokom vŕšku. Pred kostolom vysadili agáty, symbolické slovanské lipy a iné druhy stromov. Príjemne dotvárali prostredie a dávali mu príťažlivý ráz. Neskôr stromy vykopali a začali sa umelé terénne úpravy. Dokončili ich spolu s oplotením v roku 1944.

Počas prechodu frontu (1945) bola zničená kostolná veža. Na jeseň vyčlenil MNV z rozpočtu obce 30 000 Kčs na jej opravu.
V roku 1955 sa na podnet vtedajšieho dekana obvodu Ondreja Ďuriša uskutočnila zbierka na kúpu štyroch vežových hodín. Ich cena bola 14 000 korún. V tom istom roku osadili aj nové vstupné dvere.

V roku 1958 začala generálna oprava kostola.
Kostol a fara dostávali od svojho patróna pozemky, tzv. benefície. Z ich výnosov uhrádzali náklady spojené s činnosťou. Tieto pozemky predstavovali výmeru asi 160 honov. Patronátne povinnosti a ich plnenie záviseli od serióznosti a zbožnosti patróna. Šoporniansky kostol (a fara) sa nemohli pochváliť osobitnou štedrosťou svojich patrónov (rodina Esterháziovcov, kňažná Angelika de Henin, barón Ohrenstein, barón Schey, statkár Vrána).

Naposledy bol kostol opravovaný v roku 2014. V tomto roku na jar sa vymenilo celé staré elektrické vedenie, zakúpilo sa nové osvetlenie, do výšky 1,5 m sa obili vnútorné omietky a nahradili sa sanačnými omietkami a nakoniec bol kostol vymaľovaný p. Dušanom Strečanským. Kostol je bohato vymaľovaný a sa aj ornamenty. Vo svätyni sa doplnili postavy štyroch evanjelistov v klenbe. V tom istom roku sa dalo vyrobiť podľa návrhu Ing. Arch. Pavla Ďurka z Trnavy aj liturgické zariadenie z jednotného dubového dreva. (obetný stôl, sedes kňaza, ambona...)

V roku 2016 sa reštaurovali aj oltáre, kazateľnica, krstiteľnica a doplnil sa obraz Božského srdca Ježišovho podľa fotografií zozbieraných medzi veriacimi, nakoľko aj tento bol v deväťdesiatych rokoch odcudzený.
Všetky tieto opravy sa uskutočnili vďaka milodarom veriacich farnosti, rodákov z tejto farnosti a 700 € prispel aj VÚC v Trnave.

TK KBS

Kanál noviniek nebol nájdený.

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti

Liturgické čítania na dnes

Návštevnosť

0439545
Dnes
Včera
Tento týždeň
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Celkovo
545
1059
1604
430181
23721
40524
439545

Tvoja IP: 35.172.195.82
21. 01. 2020 11:01