nadpis soporna1

  • Vitajte na našom novom webe

  • Ľudové misie

  • Farská púť Rím 1. skupina

  • Farská púť Rím 2. skupina

Fotokniha na prezeranie a/alebo stiahnutie vo formáte PDF (245MB)

Každá farnosť, ktorá má kňaza, má aj veľké požehnanie.

Drahý náš duchovný otec, vyslovujeme Vám úprimné Pán Boh zaplať za Vašu kňazskú službu v našej farnosti, za zapálenie veriacich, povzbudenie, presvedčenie k obeti, za vysluhovanie sviatostí, za odslúžené sväté omše, no aj za vľúdnosť, láskavosť i úsmev. Nech Vám to všetko náš Nebeský otec mnohonásobne vynahradí.
Do ďalšej kňazskej služby v novej farnosti Vám z úprimného srdca vyprosujeme, nech Vás Pán Boh sprevádza svojimi milosťami, nech Vám dá pevné zdravie a dary Ducha Svätého, aby ste boli hodný stáť bez úhony pred Pánovým oltárom, hlásať evanjelium o Božom kráľovstve, posväcovať a obnovovať Vám zverný Boží ľud.

Nech Vás naďalej ochraňuje naša nebeská Matka Panna Mária, kráľovná kňazov.

Veriaci z farnosti Šoporňa