nadpis soporna1

  • Vitajte na našom novom webe

  • Ľudové misie

  • Farská púť Rím 1. skupina

  • Farská púť Rím 2. skupina

Podrobnú históriu života šopornianskej farnosti napísal p. Ľudovít Čutrík v knihe Šoporňa - minulosť a súčasnosť 1251 - 2001 a do jednotlivých kategórií spracoval správca farnosti Vdp. ThLic. Marcel Kubinec, PhD.

V Šoporni ju zriadili v roku 1472. Dovtedy bohoslužby vykonávali duchovní zo Šintavy, ktorá bola centrom dekanátu (dnes seredský dekanát).

Dnešná budova fary je rozdelená na dve časti. V starej časti sa nachádza Pastoračné centrum a v novej časti, ktorá sa začala budovať v roku 1990 a dokončená bola v roku 2006 býva kňaz.

 

Za farou bola veľká ovocná záhrada. Aj pre činnosť fary poskytol zemepán pozemky. Fara ich zväčša prenajímala.
Významnou činnosťou, ktorú farské úrady v minulosti zabezpečovali, bolo vedenie matriky. V rámci záznamov viedli matriku narodených (baptizatorum), matriku zosobášených (copulatorum) a matriku zosnulých (defunktorum). Údaje farskej matriky majú významnú historickú hodnotu. V Šoporni sa vedú od roku 1710, no staršie záznamy už sú značne vyblednuté a ťažko čitateľné.
Šopornianska fara mala pôvodne dve filiálky: Hájske a Patu. Hájske sa osamostatnilo v roku 1788 a Pata v roku 1969.