nadpis soporna1

  • Vitajte na našom novom webe

  • Ľudové misie

  • Farská púť Rím 1. skupina

  • Farská púť Rím 2. skupina

" Chváľ priateľa verejne a karhaj ho medzi štyrmi očami. "
Leonardo Da Vinci

Prinášame vám výsledky volieb členov do Farskej rady...

Por.č. Meno a priezvisko Počet
hlasov
1.  Tischljar Ivan  91
2. Šmátrala Štefan 86
3. Plocháňová Katarína 62
4. Straková Marianna 51
5. Štrpka Jozef 44
6. Ferenc Jozef 35
7. Furdek Alojz 33
8. Mánik Marián 32
9. Šmátrala Marián 29
10. Horvát Štefan 27
11. Straka Anton 19
12. Levák Vladimír 17
13.

Pupáková Eva

Scheligová Viera

16 
14. Gálová Mária 14
15.

Práznovský Michal

Miháliková Viera

Hulák Štefan

12
16. Štrpka Marián 11
17. Kabrhelová Eva 7
18.

Petráš Marián

Kaducová Oľga

6
19.

Urmínska Marianna

Kulich Jozef

5
20.

Šmátralová Marta

Štrpková Jolana

4
21.

Sčípová Anna

Kadvanová Mária

Kubala Ivan

Palasíchová Mária

Čambal Miroslav

Kaduc Ľuboš

Macho Adrián

3
22.

Petrášová Jana

Hlavatá Barbora

Šmátralová Ľudka

Scheligová Eva

Tomáško Herich

Sokol Ľuboš

Ondrušková Jozefína

Hajdinová Marta

Macho Štefan

Kišová Eva

2
23.

Grazalkovič

Kaducová Mária

Korcová Veronika

Šmátrala Kamil

Benár Marián

Ferencová Marta

Huláková Daniela

Kiš Stanislav

Gálová Jana

Lakatoš František

Štrpková Božena

Furdeková Jolana

Pacek Daniel

Belúchová Viera

Petrovská Marta

Čambálová Iveta

Košková Zdenka

Vida František

Odráška Rudolf

Kapustová Mária

Lipovský Alexander

1